You are currently viewing Какво е заземяване и защо се прави?
Мълниезащита с изпреварващо действие

Какво е заземяване и защо се прави?

Какво е заземяване?

Заземяването е като електрическо „отвеждане на излишната енергия“ в случай на проблем.

Когато има късо съединение или друга неизправност в електрическата система, енергията може да се натрупа в уредите или в самата сграда.

Ако тази енергия остане натрупана, това може да създаде опасност от електрически удар или да предизвика пожар.

Заземяването предоставя „безопасен път“ за тази излишна енергия да бъде отведена на земята.

Точно като кабелът на антената на телевизора, който пренасочва електрическите сигнали и „пречиства“ телевизионното изображение.

Заземителният проводник предава излишната електрическа енергия в земята, където тя може да се разпростре безопасно и да се разреди.

Заземяването се извършва като се свърже специален проводник, наречен заземителен проводник, със заземителна структура, като водопроводната или канализационната система, или директно със земята.

Този проводник предоставя път за електрическата енергия да бъде отведена в земята, където се разпространява безопасно.

Като поставите стендартен 3-пинов щепсел в контакт, третият пин обикновено е заземителният проводник.

Той осигурява връзка между електрическите уреди и заземяващата система, предпазвайки от електрически удар или пожар в случай на неизправности.

Защо е необходимо заземяването?

Мълниезащита с изпреварващо действие
Мълниезащита с изпреварващо действие

Заземяването е необходимо защото предпазва от електрически удар и повреждане на оборудването в случай на електрически неизправности. Такива могат да бъдат късо съединение или прекомерно напрежение.

Когато има нещо, което не е наред с електрическата система, като например електрически ток, който се отклонява от нормалния си път. Заземяването предоставя алтернативен път за този ток да се отведе сигурно към земята, вместо да премине през хората или устройствата.

Това предпазва от електрически удар и минимизира риска от пожар.

В същото време заземяването помага и за по-добро функциониране на електрическата система, като осигурява стабилно напрежение и предпазва от прекалено високи токове.

Представете си, че имате домашна електрическа система, която не е правилно заземена.

Един ден, докато използвате миксер за приготвяне на храна, внезапно се появява късо съединение в уреда.

Вместо да се отведе електрическият ток по заземителния проводник към земята, той започва да тече през корпуса на миксера.

Тъй като корпусът на миксера е метален и вие докосвате миксера със сухи ръце, вие ставате част от пътя на електрическия ток.

Без заземяване, електрическият ток преминава през вас към земята, като предизвиква електрически удар.

В най-лошия случай, този удар може да бъде фатален. Дори ако не е фатален, токът може да предизвика сериозни наранявания или увреждания.

Ако домашната ви електрическа система е правилно заземена, заземяването ще предостави алтернативен път за електрическия ток да се отведе към земята. По този начин ще предпази вас и вашето оборудване от увреждане.

Кои фактори влияят върху заземяването?

Заземяването на електрическите системи е възможно благодарение на няколко фактора, които влияят върху неговата ефективност и сигурност:

 • Тип на почвата: Почвата играе ключова роля за ефективното функциониране на заземителната система. Различните видове почви имат различни електрически съпротивления, което може да повлияе на качеството на заземяването.
 • Влажност на почвата: Влажността на почвата също има значение, тъй като влажната почва е по-добър проводник на електричество в сравнение със сухата. По-влажната почва осигурява по-добро заземяване.
 • Размерът на заземителната електрод: Размерът и дълбочината на заземителната електрод в почвата също могат да влияят на ефективността на заземяването. По-големите и по-дълбоки електроди обикновено предоставят по-добро заземяване.
 • Качество на заземителните материали: Качеството на използваните материали за заземителната система, като например медни проводници и заземителни електроди, също е от съществено значение за ефективността и дълготрайността на заземяването.
 • Околната среда и климатични условия: Фактори като високите температури, влажността и наличието на соли в почвата могат да повлияят на корозията на заземителните материали и да намалят тяхната ефективност.
  Тези фактори трябва да бъдат взети предвид при проектирането и инсталирането на заземителната система, за да се осигури нейното надеждно функциониране и защита от електрически удари и повреди.

Каква е връзката между заземяването и мълниезащитата?

Заземяването и мълниезащитата са два важни аспекта на електрическата сигурност, които често се използват за защита на сгради и оборудване от електрически удари и повреди, предизвикани от атмосферни разряди.

Връзката между тях е тясна и включва следните аспекти:

Заземяване като част от мълниезащитата

Заземяването играе ключова роля в ефективната работа на системите за мълниезащита.

Заземяващите електроди се използват за отвеждане на електрическия заряд, който се генерира от удара на мълнията, към земята.

Това намалява риска от повреди и пожари в сградата.

Заземяване за защита на електрическите системи

Заземяването на електрическите системи, като например електропроводките и електрическите уреди, помага да се предотвратят повреди, причинени от електрически удар или пренапрежение, предизвикани от мълнии.

Интегриране на заземяването и мълниезащитата в една система

В някои случаи заземяването и мълниезащитата могат да бъдат интегрирани в една цялостна система за защита на сградите и оборудването от електрически удари и повреди.

Това включва правилно проектиране и инсталиране на заземителни електроди, мълниезащитни разрядни пръчки и други средства за защита.
В общи линии, заземяването и мълниезащитата работят заедно, за да предоставят надеждна защита от електрически удари и повреди, предизвикани от атмосферни разряди.

Техният правилен дизайн и инсталация са от съществено значение за електрическата сигурност на сградите и оборудването.

Нека разгледаме един реален пример на строителен обект, който използва заземяване и мълниезащита

Нека разгледаме еднофамилна къща, в гр. София, кв.Драгалевци:

В процеса на строеж на къща, електрическата инсталация обикновено включва заземяване и мълниезащита, за да предпази жилището от електрически удари и повреди.

При изграждането й, електрическата система е от съществено значение, за да осигури безопасността на бъдещите обитатели и да предпази имуществото от вреди.

Заземяване еднофамилна къща

В процеса на строеж се инсталират заземителни електроди, които се вграждат в земята около къщата.

Тези електроди обикновено се изработват от мед или друг проводник с ниско съпротивление и са свързани с електрическата система на къщата.

Те предоставят път за отвеждане на електрически ток към земята в случай на електрически удар или пренапрежение в електрическата мрежа.

Това осигурява защита за обитателите на къщата от електрически удари и повреди на електрическите уреди.

Мълниезащита еднофамилна къща

За да защити къщата от удари от мълнии, се инсталира мълниезащитна система.

Тази система обикновено включва мълниезащитни пръчки или проводници, които се монтират на върха на къщата и се свързват със заземителната система.

Когато мълния удари в къщата, мълниезащитните устройства предоставят алтернативен път за отвеждане на електрическия заряд към земята, като предпазват къщата и обитателите й от повреди.

Така, благодарение на правилното използване на заземяване и мълниезащита, новата къща е защитена от потенциални опасности, свързани с електрически удари и мълнии, и предлага безопасна и сигурна обстановка за бъдещите си обитатели.

На какви типове сгради сме правили мълниезащита и заземяване?

Екипът на Електро ЛСВ може да ви съдейства с изграждане на мълниезащита и заземяване.

Фирмата ни има опит повече от 13 години, в периода на функциониране сме изграждали мълниезащитни системи на следните типове сгради:

Жилищни сгради и къщи

Мълниезащита на къща - Какво е заземяване
Мълниезащита на еднофамилна къща

В тези сгради се използват мълниезащитни системи и заземителни инсталации, за да се предпазят живеещите там от електрически удари и да се запази ценното им имущество.

Търговски сгради и офиси

В офиси и магазини се използват мълниезащитни системи и заземителни инсталации, за да се предпазят служителите и клиентите и да се запази нормалната работна среда.

Индустриални сгради и заводи

как се прави заземяване на къща
Заземяване на обществена сграда

Тези сгради изискват специални мълниезащитни системи и заземителни инсталации. Тъй като често съдържат множество електрически и електронни устройства, които са от съществено значение за непрекъснатата им работа.

Хотели и клиники

заземяване на хотел
Заземяване

Изграждането на мълниезащита и заземяване в хотели и клиники е от изключителна важност. Тъй като този тип сгради често съдържат ценни оборудвания и имат голям брой обитатели или посетители.

Защо да изберете Електро ЛСВ:

Ние от екипа на Електро ЛСВ разполагаме с квалифицирани електротехници с дългогодишен опит в областта на електротехниката. Притежаваме знанията и уменията, необходими за извършване на качествени услуги за заземяване и мълниезащита.

 • Качествени материали и технологии: Компанията използва най-съвременните материали и технологии в своята работа, което гарантира надеждността и дълготрайността на изпълнените услуги.
 • Безопасност: Безопасността е основен приоритет за Електро ЛСВ. Спазваме всички стандарти и нормативни изисквания за безопасност при работата си, за да осигурят максимална защита на Вашето имущество и семейство.
 • Персонализирани решения: Предлагаме индивидуални решения, съобразени с Вашите конкретни нужди и изисквания. Извършваме подробен анализ на обекта след организирам оглед.
 • Коректност и надеждност: Компанията е известна с коректното отношение към клиентите си и с надеждността на услугите. Стремим се да изпълнямя всички проекти в срок и с високо качество.
 • Конкурентни цени: Въпреки високото качество на услугите, Електро ЛСВ предлага конкурентни цени, които са достъпни за различни бюджети.

Контакти Електро ЛСВ:

Телефон: 0888 7850995
Имейл: office@elektrobg.com

Можете да ни последвате и в социалните мрежи, за повече проекти и информация– Facebook и Instagram.

Вашият коментар