Запитване за оглед и оферта за изграждане на система за контрол на достъпа

Контрол на достъпа - обекти в София и страна

1 %

от обектите ни са с реализирана система за контрол на достъпа, най-честото приложение е в бизнес сгради с цел лимитиран достъп до определени сектори на служителите.