Банер реклама – тук може да добавим вашия БАНЕР.

Увеличаване НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ТРАФИК

Банер рекламите окуражат потребителя да натисне върху привлекателно изображение, което да го препрати към сайта ви

пРОМОТИРАНЕ ИЗГОДНИ НАМАЛЕНИЯ

Потребителите обожават изгодни промоции и намаления и често именно те ги изкушават да напълнят кошницата. Използвайки банер реклами, бихте могли да промотирате страхотните оферти

уВЕЛИЧАНЕ БРОя РЕАЛИЗИРАНИ ПРОДАЖБИ

 Разбира се, това е възможно, когато предварително сте изградили стратегия, открили сте подходящи страници.

пРИВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО

Това от една страна ви помага да постигнете по-голяма разпознаваемост на вашия бранд, но също така и да се възползвате от изброените по-горе предимства.