Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за начина, по който събираме, обработваме и съхрамяваме Вашите лични данни, в съответствие с с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

Електро ЛСВ ООД в качеството си на администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни на Електро ЛСВ ООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

2.Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Информация относно Електро ЛСВ ООД в качеството си на Администратор на лични данни.

Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас в посочените точки за контакт:

Име: Електро ЛСВ ООД

Адрес: гр. София, п.к. 1000,

р-н Студентски, ул. Трайко Станоев

Пощенски код: 1756

Тел. +359 887850995

e-mail: office@elektrobg.com

Уебсайт: www.elektrobg.com

Надзорен орган:

Име: Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Тел.: 02/ 915 35 18; 02/ 915 35 15; 02/ 915 35 19;

Уебсайт: www.cpdp.bg

e-mail: kzld@cpdp.bg