Електрически одит магазини Mango Sofia

Доставка и монтаж на осветителни тела, LED осветление, системи за сигурност, ключове и контати

LED прожектори - Фасада на клиника

Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение

Доставка и монтаж на осветителни тела, LED осветление, системи за сигурност, ключове и контати

Цялостно електроизграждане, видеонаблюдение и LED осветление

Преработване на електроинсталация доставка и монтаж на ключове и контакти

Доставка и монтаж на осветителни тела, LED осветление - LED панели и LED лента

Цялостно електроизграждане, LED ленти, панели и прожектори

Цялостно електроизграждане и изграждане на система за видеонаблюдение