Изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации

Изграждането на мълниезащита с изпреварващо действие е едно от най-ефективните средства за защита на сгради срещу удар от мълния.

Мълниеотводи (мълниеприемници): 

Те са метални структури, които са поставени на високи точки на сградата. Тези структури са изградени от висококачествени материали, като мед или алуминий, и са проектирани да привличат мълниеви разряди.

Проводници: 

Проводници са метални кабели, които свързват мълниеотводите със заземяващата се система. 

Заземителна система: 

Това е мрежа от проводници и електроди, които са вградени в земята около сградата. Тази система служи за разпределение на електрическия разряд от мълнията в по-широка област, предотвратявайки повреди от прекомерен ток.

Електронни компоненти за мониторинг и защита: 

Тези компоненти могат да включват системи за мониторинг на атмосферните условия и детекция на мълнии, както и прекъсвачи и защитни устройства, които да реагират при открити мълнии и да предпазят електрониката в сградата от повреди.

 

 

Изграждане на Заземителна Система

Изграждане на Мълниезащитна система

Доставка и монтаж на всички необходими електроматериали