ЕлЕкТрО

Ние от Електро ЛСВ сме специализирани в електроизграждането.

Работим в сферата на изпълнение на всички видове електроинсталации за жилищни, корпоративни и индустриални сгради.

Ние сме професионалисти с богат и разнообразен опит в изграждането и поддръжката на всички видове електроинсталации.
Предлагаме изграждане на електроинсталации на сгради, извънгаранционно и гаранционно обслужване, проектиране и създаване на автоматизирани и смарт инсталации.

Ремонт на електроинсталация

Поддръжка на вече изградени електроинсталации жилищни и бизнес сгради, промишлени обекти

Изграждане на електроинсталации

Реконструкция и изграждане на електроинсталации на сгради ново строителство

Абонаментна поддръжка