You are currently viewing Проектиране на електрическа инсталация
Електроуслуги Електро ЛСВ

Проектиране на електрическа инсталация

Един от най-важните аспекти на проектиране на електрическа инсталация на всеки нов бизнес строителен проект.

С правилно проектиране на електрическа настройка можете да гарантирате, че вашето търговско пространство ще бъде добре осветено.

Ще има всички необходими контакти за електрическо оборудване и ще бъдете защитени от електрически опасности.

Преди вашият строителен екип и подизпълнители да започнат, важно е да сте осигурили временно захранване за строителната площадка.

Това гарантира, че няма да възникнат забавяния на сградата поради електрически проблеми.

В Електро ЛСВ знаем колко жизненоважно е да завършим електрическите инсталации по време на строителството на нови търговски сгради.

Нашият екип от електротехници може да ви помогне да запазите строителството си по график.

Докато вие се фокусирате върху завършването на други аспекти на проекта.

Като се консултирате с нас преди да започнете какъвто и да е строителен проект, можете да сте сигурни, че вашият обект е добре подготвен за следващите стъпки.

При всяко комерсиално ново строителство, електрическите системи често се превръщат в последваща мисъл, тъй като обхватът на проекта се променя и напредъкът се забавя.

Въпреки това, без подходящ електрически проект за изграждане на сграда, вашият бизнес може да претърпи намалена производителност или потенциални щети.

Тази статия обсъжда различните аспекти на електрическите системи, необходими за ново търговско строителство.

Надяваме се, че тази информация ще ви помогне да разберете повече за важността на електрическата настройка във вашите предстоящи търговски проекти.

ЗАЩО ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ?

проектиране на електрическа инсталация в София
Проектиране на електрическа инсталация

Всяка търговска сграда има специални нужди, когато става въпрос за електричество. Изискванията се различават в зависимост от размера и сложността на проекта.

В допълнение, мястото, където планирате да изградите своята търговска структура, също влияе върху избора ви на електрическа система.

Търговското електрическо окабеляване трябва да се планира предварително, така че сградата да има достъп до електрическа енергия преди дори изливането на основата.

Обмислената електрическа система помага да се гарантира, че бъдещи ремонти няма да прекъснат операциите.

Ако окабеляването не е правилно инсталирано, може да има скъпи ремонти, които ще трябва да платите по-късно.

От временните електрически стълбове за подпомагане захранването на строителните обекти до структурното окабеляване, осветителните тела, комуникационните системи и контактите.

Много аспекти трябва да бъдат включени в електрическите чертежи, преди да започнете вашата търговска строителна работа.

Силната електрическа система е от съществено значение за безпроблемната работа на вашето усъвършенствано индустриално оборудване и други инструменти по време на строителния проект.

Без подходящо планиране бихте могли да компрометирате безопасността и функционалността на вашата търговска зона поради лошо проектирани електрически настройки.

В някои случаи най-скъпата част от строителния проект може да се окаже електрическата система.

Следователно си струва да се консултирате с експерти, които могат да дадат съвет относно най-добрия начин за настройка на вашата търговска електрическа система.

Лицензиран, сертифициран електротехник трябва винаги да извършва всяка електрическа инсталация за ново строителство.

Това гарантира, че всички необходими електрически кодове и стандарти за безопасност са изпълнени.

ОСНОВНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАСТРОЙКИ ЗА НОВИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Търговските електрически системи изискват внимателно отношение към детайла.

Не искате да започнете изграждането на вашия офис или производствено съоръжение само за да откриете, че сте пренебрегнали критичен компонент.

Вашият електропроектант може да ви помогне да създадете правилната настройка за вашата сграда, така че да знаете, че вашата система ще работи ефективно, след като завършите сградата.

Всяка търговска сграда изисква различни видове оборудване. Мощният източник на захранване е от съществено значение за всички електрически компоненти, използвани по време на строителството.

От захранване на усъвършенствано промишлено оборудване до проектиране на сложни електрически инсталации, опитен електрически изпълнител знае как да гарантира, че всеки аспект от работата започва добре.

Ето няколко ключови елемента, които трябва да имате предвид, докато настройвате електрическата система за вашата нова търговска сграда:

РАЗБИРАНЕ НА ОБХВАТА НА ПРОЕКТА

Във всяко ново строителство електрическото окабеляване се изгражда от нулата. Започва с временния източник на енергия, който захранва вашия строителен обект.

След това всичко останало се добавя с напредването на сградата.

Знаейки точно колко мощност ще ви трябва преди време, позволява на вашия електротехник да начертае необходимите вериги, разположението на кабелите и броя на необходимите контакти.

Трябва да опишете подробно дейността на вашата компания и да ги информирате за списъка с цялото електрическо оборудване, което планирате да използвате.

Това помага на вашия електротехник да проектира най-ефективното оформление на окабеляването въз основа на вашите нужди.

Създаването на кабелната инфраструктура започва много преди първият пирон да влезе в стената.

ВРЕМЕННО ЗАХРАНВАНЕ

Когато започнете ново строителство, обикновено няма достатъчно електричество, за да могат вашите изпълнители да използват оборудването си за изграждане на здрава основа.

Да не говорим, че може да бъде предизвикателство да се получи подходяща електропроводна връзка, ако обектът се намира в отдалечен район.

Следователно, първата стъпка в създаването на функционална електрическа система е инсталирането на временно захранване.

Временното захранване се състои от електропровод или генератор, който осигурява достатъчно електричество за осветяване на строителната зона и задвижване на инструментите, които строителят използва.

Това гарантира безопасна работна среда и не компрометира бъдещи операции.

Вашата местна електрическа компания може да ви помогне да инсталирате това захранване близо до строителната площадка.

След като строителната площадка е готова с постоянен поток от енергия, следващите стъпки в създаването на безопасна и надеждна електрическа система могат да започнат.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОКАБЕЛЯВАНЕ

Изграждането на търговска структура означава инсталиране на електрическа инсталационна инфраструктура.

С други думи, полагане на проводници в определени пътища, които ще свържат различните части на електрическата система заедно.

За разлика от жилищните домове, където проводниците са предимно скрити зад стени и тавани, търговските структури като складове, училища и болници изискват по-достъпна система за окабеляване.

Тези проводници обикновено са защитени от тръбопроводи и канали, които ги предпазват от повреда и осигуряват удобен начин за окабеляване на различните строителни части.

Освен това проводниците трябва да се държат далеч от водопроводни тръби, водопроводни инсталации и пожарни хидранти, за да се предпазят от опасности.

Тръбопроводите за плочи са първата част от електрическата система, инсталирана при работа по нови строителни проекти. Те са заровени под земята и служат като канал за електричество в целия двор на имота.

Това е единствената стъпка, която се извършва в мократа фаза на строителството. Останалата част от процеса се извършва по време на сухата фаза на строителството.

Независимо дали вашият проект изисква прости контейнери или усъвършенствани електронни устройства, можете да разчитате на нас за инсталиране на правилната електрическа кабелна инфраструктура.

От трифазна електрическа инсталация до системи за високо напрежение, ние правим всичко.

Свържете се с нас, за да научите как можем да ви помогнем с нуждите от електрическо окабеляване на вашето съоръжение.

КОМФОРТНИ ИЗХОДИ

След завършване на окабеляването към външната повърхност на стената се монтират множество удобни контакти под формата на гнезда.

Стенните контакти помагат за захранването на цялото ви оборудване, включително осветление, HVAC системи, устройства или други компоненти.

В зависимост от работната среда и бъдещия брой обитатели, може да се наложи инсталирането на няколко контакта във всяко пространство.

По същия начин типът електрически контакти, които са необходими, зависи от типа устройство, което ще бъде свързано към контакта.

ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Осветлението е необходимо, за да не се спъват работниците на тъмни места, докато изпълняват задачите си.

Не става въпрос само за осигуряване на светлина за работа, но и за гарантиране, че няма опасност поради лоша видимост.

Поради това се предлагат много видове осветителни тела за търговски сгради.

Размерът на стаята и предназначението на всяка зона определят какъв вид осветително тяло да се използва.

От прожектори за специфични задачи до общо осветление, има опции за всяко приложение.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Разпределителните табла са ключов компонент на една ефективна електрическа разпределителна система. Те разпределят електрическия ток в цялата сграда.

Тези панели имат големи прекъсвачи, които гарантират, че няма да възникнат претоварвания и къси съединения.

Те също са оборудвани с предпазители, които предпазват целия панел от повреда.

Това предотвратява проблеми, когато електрическата система на сградата е включена.

СЕРВИЗЕН ВХОД

Сервизният вход е мястото, където входящите кабели влизат в главния разпределителен панел на конструкцията.

Оттук мощността се разпределя през сградата чрез разклонени вериги.

Сервизният вход може да бъде въздушен проводник, прикрепен към стълб за комунални услуги или по-сложна настройка, като например корито с множество превключватели.

КЛОНОВЕ И ХРАНИЛКИ

Разклоненията се свързват към отделни прекъсвачи в разпределителния панел. Тези разклонения пренасят енергия в по-малки зони на сградата.

Стандартните контакти и тела се захранват от 120-волтови разклонителни вериги, докато основните уреди се захранват от 240-волтови вериги.

В търговски сгради разклонителните вериги се използват за осветление, контакти, специално оборудване и др.

Фидерът е електрическа разпределителна мрежа, която свързва сервизния вход с главния разпределителен панел. Той пренася захранване в цялата сграда.

Захранващите устройства са идеални, ако искате да сте сигурни, че електричеството достига до определена точка, защото вече не е необходимо да преминавате през допълнителни проводници, когато се опитвате да го достигнете.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

Във всеки търговски обект управлението на осветлението е от полза за много различни приложения. Една добре планирана инсталация за контрол на осветлението може да придаде на вашия бизнес професионален вид.

Основната система за управление на търговското осветление позволява на потребителите да контролират всички аспекти на осветителната система.

Независимо дали използвате сензори за движение, сензори за заетост, сензори за дневна светлина или таймери, има безброй начини за регулиране на осветлението през различните часове на деня или нощта.

Контролите на осветлението могат да помогнат за спестяване на разходи за енергия, намаляване на отблясъците и осветяване само на онези пространства, които са необходими за целите на безопасността или продуктивността.

Те също могат да създадат по-приятна среда, когато хората трябва да работят.

МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Вероятно ще ви трябват услуги за пожароизвестяване, ако притежавате търговски обект.

Пожарните аларми уведомяват екипите за спешно реагиране за проблем в реално време, за да могат да пристигнат бързо и да се справят със ситуацията, преди да е излязла извън контрол.

Някои често срещани противопожарни аларми включват устройства за автоматично известяване, ръчни изтеглящи станции, детектори за дим, детектори за въглероден окис и противопожарни спринклерни системи.

Всички тези системи трябва да бъдат разположени в съответствие с местните кодекси и разпоредби. Можете да избирате между различните опции в зависимост от вашите нужди.

Свържете се с нас днес, ако искате помощ при избора на правилния тип пожароизвестителни системи за вашия търговски обект.

АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Системата за аварийно осветление е проектирана да осигурява светлина в случай на прекъсване на тока, пожар или други бедствия.

Аварийната сигнализация може да се състои от резервни батерии, генератори, слънчеви панели и автоматични превключватели. Някои заведения, като например болници или училища, изискват техните съоръжения да имат ELS.

За да осигурите правилна работа и поддръжка на вашето аварийно осветление, важно е да имате план. В зависимост от това къде се намира вашето съоръжение, това може да включва инсталиране на отделна система за наблюдение.

СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ И ГЕНЕРАТОРИ

Независимо дали управлявате ресторант, магазин за търговия на дребно или производствено предприятие, достъпът до резервно захранване по време на криза е от решаващо значение.

Оборудването за производство на електроенергия, използвано в търговски имоти, включва резервни генератори, дизелови двигатели, системи за природен газ и батерии.

Типът генератор, който избирате, зависи от броя на служителите, които очаквате, и от това колко електроенергия консумира вашата сграда.

Преди да изберете конкретен генератор, помислете за местоположението и размера на вашата сграда, броя на електрическите товари, които ще имате във всеки един момент, и какви условия на работа очаквате.

ЛИЦЕНЗИРАНИ МАЙСТОРИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ – ЕЛЕКТРОУСЛУГИ СОФИЯ

Ние разбираме значението на избора на опитен изпълнител, когато работим върху търговски сгради, особено ако проектът ще бъде голям или сложен.

Въпреки това нашият екип има дългогодишен опит в изпълнението на проекти. Нашите проекти са от малки жилищни реконструкции до големи търговски проекти, включително многоетажни хотели, болници, складове, училища, магазини за търговия на дребно и едро др.

Нашите висококвалифицирани и професионални техници могат да се справят и с най-трудните електрически задачи.

Независимо колко сложни са вашите електрически изисквания, ние предлагаме професионална консултация по време на целия процес.

Нашият талантлив екип може да ви помогне при проектирането на електрическото оформление на вашата търговска сграда, инсталирането на всички необходими комунални услуги и извършването на рутинна поддръжка и ремонти.

Независимо дали имате нужда от помощ за временно захранване, свързване на генератор, алармени системи, мълниезащита, планове за електрическо обслужване или отстраняване на неизправности.

Нашият екип може да ви предостави експертен съвет.

Без значение какъв проект обмисляте, ние можем да ви помогнем да го постигнете безопасно и в рамките на бюджета.

Работим в тясно сътрудничество с архитекти, инженери и изпълнители, за да гарантираме, че всичко върви по план.

ЗАЩО ДА СИ ПАРТНИРАТЕ С ЕЛЕКТРО ЛСВ ЗА ВАШЕТО НОВО ТЪРГОВСКО СТРОИТЕЛСТВО?

Електро ЛСВ е българска фирма, която се ангажира да предоставя несравними електрически услуги на нашите клиенти.

С помощта на нашите квалифицирани майстори електротехници, ние можем да гарантираме, че вашата конструкция отговаря на всички местни законови изисквания.

Като същевременно осигуряваме спокойствие, че вашите електрически системи са инсталирани правилно по време на строителството.

Искаме вашият проект да върви гладко от началото до края, така че правим всичко възможно, за да сведем до минимум потенциалните проблеми и да намалим времето за престой, доколкото е възможно.

С 13 годишен опит в сферата, нашите лицензирани електротехници са оборудвани не само да отговарят, но и да надхвърлят индустриалните стандарти.

Ние се гордеем с майсторството си, което ни позволява да завършим всяка работа бързо и точно.

Независимо дали имате нужда от нас, за да окабелим вашето пространство или да инспектираме и ремонтираме съществуващо окабеляване, нашият екип ще бъде в течение на електрическите принципи, разпоредби и указания за безопасност.

Ако планирате да построите нов ресторант, офис, болница, магазин за търговия на дребно или други търговски обекти, свържете се с Електро ЛСВ.

Можете да очаквате бързо време за реакция, опитен опит и висококачествено обслужване.

Свържете се с нас онлайн, за да си насрочите консултация.

Вашият коментар