Дефектнотокова защита

Какво е дефектнотокова защита? Дефектнотокова защита или устройство за остатъчен ток е животоспасяващо устройство, което е предназначено да ви предпази от фатален токов удар, ако докоснете нещо под напрежение, като…

Continue ReadingДефектнотокова защита
Read more about the article Защо се нуждаем от мълниезащита?
Соларни панели и изградена мълниезащитна мрежа

Защо се нуждаем от мълниезащита?

Цялостно решение за мълниезащита Една надеждна схема за мълниезащита трябва да включва както структурна мълниезащита, така и защита от преходно пренапрежение (електрически системи). Светкавицата е едно от най-мощните и разрушителни…

Continue ReadingЗащо се нуждаем от мълниезащита?