Дефектнотокова защита

Какво е дефектнотокова защита? Дефектнотокова защита или устройство за остатъчен ток е животоспасяващо устройство, което е предназначено да ви предпази от фатален токов удар, ако докоснете нещо под напрежение, като…

Continue ReadingДефектнотокова защита

Защо се нуждаем от мълниезащита?

Цялостно решение за мълниезащита Една надеждна схема за мълниезащита трябва да включва както структурна мълниезащита, така и защита от преходно пренапрежение (електрически системи). Светкавицата е едно от най-мощните и разрушителни…

Continue ReadingЗащо се нуждаем от мълниезащита?